Kronjyllands Hardballbane “Mikro-sim”

Regelsæt ver. 1.00

Mikro-sim er en måde at få mil-sim elementer ind på en almindelig hardballbane, hvor den almindelige weekendkriger kan være med.
Spillet er opdelt i flere spilblokke.


Våbenkrav

Følgende regler er gældende for alle våben

VåbentypeJoule-grænseSik.afst. SEMI Sik.afst. AUTOMaks kugler i magasinMaks magasiner*Andre krav
Pistol1,210 meter6 meter303
Shotgun1,210 meter30101-3 skuds
runder
SMG1,210 meter6 meter504Kun SMG**
Riffel1,696 meter10 meter304
Semi DMR2,2515 meter204
DMR2,8920 meter204– 2 kugler i luften
ad gangen.
– Min. 100 cm.
– Kikkertsigte.
Bolt Action4,0030 meter104

*) Inklusiv det, der er i våbnet
**) SMG defineres som en riffel, der i den virkelig verden bruger .32 ,.45 eller 9mm magasiner og kan skyde fuld-automatisk.
Eksempler er UMP, MP5, vz.61, MP9 m.fl.


Generel spilbeskrivelse

 • 2 hold.
 • 4 spilblokke af 1 times varighed.
  • Efter hver spilblok tælles “point”. Hvert erobret områder giver 1 point.
  • Sidste spilblok tæller pointene dobbelt.
 • 20 minutters pause mellem spilblokke.
 • Flere punkter på banen, der skal erobres.
 • Banen har 2 afgrænsede zoner, hvor modstanderholdet ikke må passere. Dette er af hensyn til, at spawn/BSO kan holdes “sikkert” og fri for modstanders kugler.
  • Mellem de to zoner er et neutralt område, hvor begge holds spillere må færdes. Det er også her, at punkterne er placeret.
 • Genladning i spawn/BSO giver en spawntid-straf på 5 minutter.
 • Ved død er der spawntid på 10 minutter.
 • Alle spillere starter med 100 livspoint – og et kort, der viser dette i “livs-tasken”.
 • Når man er ramt, går man tilbage til sit spawn/BSO og slår først med en 10-sidet terning.
  • Terningen har øjnene 00-10-20-30-40-50-60-70-80-90 (00 betyder 100)
   • Det tal man slår med terningen er den mængde livs-point man mister.
   • Rammer man “00” og man i forvejen har 100 livspoint, tæller dette IKKE som død. Derimod må man slå med terningen igen. Det antal terningen viser får man i EKSTRA liv. Man tager et kort med dette antal livs-point og tilføjer sin livstaske.
    • Det vil sige, at man kan ikke dø helt efter første skud.
  • Rammer man efter et efterfølgende skud et tal på terningen, der bringer antallet af livs-point ned på 0 eller derunder, er man død, og har en spawntid på 10 minutter. Man skal huske at tage et kort med “100” igen og komme i sin “livs-taske”.
  • Der må genlades mens man er død.
  • Når du har slået med terningen, forbinder du det område, du blev ramt. Vær så præcis som muligt. Forbindingen skal bestå af minimum 3 omgange med forbinding/gagebind.
  • Når du er helt død, nulstilles dine skader, og du kan tage forbindingerne af.
 • Ønsker du at genlade i forbindelse med at være blevet skudt, og du ikke er helt død, påbegyndes de 5 minutter først EFTER du har slået med terningerne.
 • Dine 10 minutters dødstid begynder først EFTER du har slået med terningerne.
 • Forlades spillet (dvs man går i safezone) og ønsker at returnere, har dette en straftid på 5 minutter fra det øjeblik man igen er retur i sit eget BSO/spawn. Man må her IKKE nulstille sine livspoint.